புதன், ஜூலை 07, 2010

பயணம்

பலவந்தமானதோர் அண்மையில்
பிடரியைத் தாக்கும் மூச்சோடு
‘அந்த வீட்டைப் பாத்தீங்களா??’
வினவும் மனைவியின் குரல்.
‘உம் ...உம் ’
குலுக்கலில் அதிரும் என் மறுமொழி.

யார் அதைப் பார்த்தார்கள்?
ஆட்டோ மீட்டர் மீது
நிலை குத்திய என் கண்கள்.
எகிறும் எண்களோடு
மனமோ சடுகுடு ஆடும் போது.


(இதுவே ஹைக்கூவில் )

தலைப்பு : ஆட்டோ

எகிறும் எண்கள்
நிலை குத்திய கண்கள்
வயிற்றுள் சடுகுடு.