புதன், ஜூலை 07, 2010

டிப்ஸ்

டிப்ஸ்

போட்டுக் கொடுக்க
போர்ட்டருடன்
மல்லாடும் தனவான்கள்
ஓட்டல்களின் அரையிருட்டில்
பிரியாணி பில்லுக்கு
மீதமென தாராளமாய்
சில்லறை விட்டகலும்
வேடிக்கை பார விகிதம்

(பிப்ரவரி 1977)