புதன், ஜூலை 07, 2010

சிகரெட்

‘உயிர்’த் தலைவன்
‘விடுதலை’க்காக
தீக்குளிக்கும்
தொண்டன்...

(1974)