வியாழன், ஜூலை 01, 2010

மயக்கம்

மனதைத் தொலைத்து
நினைவைத் தேக்கி,

நினைவை ஈந்து
காதல் கொண்டு ,

காதல் தொலைத்து -
வேதனை வாங்கி

மீண்டும்

காதல் துறந்து
நினைவை மீட்டு,

மனதைத் தேடி
மயங்கும் வாழ்வு