வெள்ளி, ஜூலை 09, 2010

மறதி

போகுமிடமெல்லாம்
மறந்துபோய் தொலைத்துவிடுகிறேன்

குடையையும்.....

மனத்தையும்......


(கடலூர் 1976)